Ostade A'dam

Over Ostade A'dam

Ostade A'dam maakt het belang van theater voelbaar. In Zuid is Ostade A'dam hét podium voor aantrekkelijk, artistiek, cultureel aanbod voor alle leeftijden. Ostade verbindt zich met de buurt middels verschillende projecten en zo met mensen met verschillende (culturele) achtergronden.

Ostade A’dam wordt gefinancierd door Stadsdeel Zuid. Daarnaast worden via diverse fondsen middelen geworven om projecten mogelijk te maken, o.a. het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds Podiumkunsten.

Het huidige team bestaat uit 10 medewerkers, deels in reguliere banen en op basis van gesubsidieerde arbeid. Het team wordt aangevuld met een pool van vrijwilligers.