Ostade A'dam

Het Script (LNP)

Kassys

Theater

Het Script, een theaterexperiment

Wat zou er gebeuren als een regisseur één solo geeft aan zes verschillende acteurs? En hen dan op dezelfde avond, tegelijkertijd, op het toneel vraagt? Hoe strikt houdt elke acteur zich aan de richtlijnen in het script? Op welke manier interpreteren ze de soms absurd gedetailleerde regieaanwijzingen? Gunnen ze elkaar een plek in de spotlights? Schmieren ze er maar op los of willen ze elkaar ten dienste staan?

Dit concept is het uitgangspunt voor de nieuwe voorstelling van Kassys. De zes acteurs krijgen op maandag 15 mei de solo thuis gestuurd. Ze leren - elk apart - de solo individueel aan, exact zoals het beschreven staat. Er is geen onderling overleg. Onduidelijkheden in de regieaanwijzingen moeten de acteurs zelf oplossen. Maar als er onduidelijkheden in de tekst staan, zijn die er hoogstwaarschijnlijk bewust ingezet.

Op zaterdag 24 juni komen de acteurs in Ostade A'dam voor het eerst bij elkaar om, tegelijkertijd, de solo te spelen. Het is het startproces voor een repetitieperiode van zes weken waarin het concept verder wordt uitgewerkt en de voorstelling vorm zal krijgen.

Omdat we vermoeden dat het een bijzonder moment zal worden - deze eerste keer - nodigen we je graag uit hier getuige van te zijn. We weten niet hoe lang de presentatie gaat duren, we weten niet hoe chaotisch of wellicht synchroon het zal worden. Het is nog geen voorstelling, maar wel een heel spannend experiment.

Het Script is op zaterdag 24 juni opgenomen in het We are Public-aanbod. Deze voorstelling is vrij toegankelijk voor Public-leden. Let er bij het kopen van een Public-ticket op dat je uiterlijk 30 minuten voor aanvang langs de kassa gaat om je Public-pas te scannen en je ticket op te halen. Anders vervalt je ticket.

[ENG]

As an experiment, Kassys presents a rough version of The Script, a co-production with Brussels based theater company Tristero.

What would happen if a director gave the same solo to six different performers? And asks them to perform that same solo on stage on the same night, at the same time? How strict would each performer follow the directions in the script? Will they grant each other a place in the spotlight? Will they behave like selfish performers or will they help one another?

The six performers received the solo on May 15th. They study the solo meticulously and individually. There is no consulting on the matter. Unclear parts in the text have to be solved by the performers. If however there are ambiguities in the text, they’re probably put there deliberately.

On June 24th, the performers will meet in Ostade for the first time to perform the solo. This is the starting point for a six-week rehearsal period, during which the concept is elaborated and the final performance The Script will take its shape. We expect this preview to be a special moment, therefore we would like to invite you to join us for the evening.

We start at 20h30, but we do not know how long it will take. That depends on how the actors interpret the timetables in the text. For instance: how long does it take to take a while, how many minutes is a few and how fast is rather fast? We have no idea how chaotic it will be. It's not a performance yet, but hopefully an interesting experiment.

Tekst, regie: Liesbeth Gritter
Advies: Peter Vandenbempt
Regieassistentie: Willemijn Zevenhuijzen, Vincent Brons
Spel: Thijs Bloothoofd, Milan Boele van Hensbroek, Ayrton Fraenk, Harm van Geel, Esther Snelder, Peter Vandenbempt
Productie, publiciteit, verkoop: ProductieCollectief / Markell Helmann
Zakelijke leiding: Mark Walraven
Mede mogelijk gemaakt door: NFPK, AFK, Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Script is een theatervoorstelling van Kassys in coproductie met het Brusselse theatergezelschap Tristero

Duur: n.b.
We beginnen om 20u30, maar weten niet hoe lang het gaat duren. Dat hangt af van hoe de acteurs de tijdsaanduidingen in de tekst interpreteren. Want hoelang duurt een poosje, hoelang duurt even en hoeveel is een aantal minuten? We weten ook niet hoe chaotisch of wellicht synchroon het zal worden. Het is nog geen voorstelling, maar wel een heel interessant experiment.

Website Kassys
Facebook Kassys