Ostade A'dam

Foto: Jasmijn Post

Waarom mannen slaan

Theater de Generator i.s.m. Emancipator & Ostade A'dam

Theater

Programma
18.30u deuren open
19.00u diner + voorprogramma o.l.v. Jens van Tricht (let op! koop voor deelname het diner & ticket kaartje)
20.30u aanvang voorstelling met nagesprek na afloop

Voorprogramma o.l.v. Jens van Tricht + diner
#MeToo heeft voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt hoe immens groot het probleem van (seksueel) geweld tegen vrouwen is én hoe mannen kunnen kunnen bijdragen aan de oplossing. De harde realiteit is dat 45 procent van de volwassen vrouwen in Nederland sinds haar vijftiende te maken heeft gekregen met fysiek of seksueel geweld. Dit geweld wordt in negen van de tien gevallen door mannen gepleegd en wordt vaak ontkend, gebagatelliseerd of goedgepraat.

Met de Nederlandse White Ribbon Campagne wil Emancipator mannen bewust maken dat geweld tegen vrouwen ook in hun omgeving voorkomt en laten we zien wat zij kunnen doen om bij te dragen aan de oplossing. Deze avond is onderdeel van de White Ribbon Campagne. Wil je weten wat er nog meer gebeurt? Kijk hier.

Geweld tegen vrouwen? Daar mag je nooit voor kiezen!

Voorstelling Waarom mannen slaan
We zijn getuige van een gevecht tussen een man en een vrouw. Ze vertragen de tijd. Proberen de herinneringen te ontleden. Stap voor stap reconstrueren ze het gevecht. En leggen ze de onderliggende structuren bloot.

Waarom mannen slaan is een voorstelling over onomkeerbaarheid, beschadigd DNA en terugkerende patronen. In de voorstelling wordt de nadruk op het verhaal van de man gelegd, om dichter bij zijn realiteit van een geweldsituatie te komen. Wat gebeurt er tijdens de roes van een gevecht? Is het mogelijk je dit te herinneren? Hoe is die ervaring om te zetten in woorden? En is het mogelijk om te begrijpen waarom iets escaleert? Hoe komt het dat het grotendeels mannen zijn die geweld gebruiken? Wat is de positie van de man in onze samenleving en welke rol speelt deze positie in een geweldsituatie?

Jurrien van Rheenen maakte Waarom mannen slaan op basis van diepte-interviews met mannen en vrouwen die te maken hebben gehad met geweld. De voorstelling kwam tot stand in samenwerking met de Leidse maatschappelijke instellingen De Waag, Exodus, Rosa Manus en Cardea. Samen met schrijfster Tirza Gevers schreef zij vanuit de interviews het script.

De voorstelling Waarom mannen slaan toont de complexiteit van het menszijn. De mens die zich telkens verhoudt tot de rol die hem is gegeven, door zichzelf en de ander.

Regie: Jurrien van Rheenen
Tekst: Tirza Gevers, Jurrien van Rheenen
Spel: Yorke Mulder-Bhangoo, Marlies Bosmans
Fotografie: Jasmijn Post
Productie: Theater de Generator
Coproductie: Emancipator & Ostade A'dam
Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Amsterdam, Ministerie van OCW

Website Emancipator
Facebook Emancipator
Website de Generator
Facebook de Generator